• 16

  Dec

  ZAID BIN HARITSAH ( TAK ADA ORANG YANG LEBIH DICINTAINYA DARIPADA RASULULLAH )

  ZAID BIN HARITSAH ( TAK ADA ORANG YANG LEBIH DICINTAINYA DARIPADA RASULULLAH ) Bagian : 1 , dari 2 tulisan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri melepas balatentara Islam yang akan berangkat menuju medan perang Muktah, melawan orang-orang Romawi. Beliau mengumumkan tiga nama yang akan memegang pimpinan dalam pasukan secara berurutan, sabdanya: “Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah! Seandainya ia tewas, pimpinan akan liambil alih oleh Ja’far bin Abi Thalib; dan seandainya Ja’far tewas pula, maka komando hendaklah dipegang oleh Abdullah ibnul Ra wahah “. Siapakah Zaid bin Haritsah itu? Bagaimanakah orangnya? Siapakah pribadi yang bergelar “Pencinta Rasulullah ltu”‘ Tampang dan perawakannya biasa saja, pendek d
 • 15

  Dec

  ZUBAIR BIN AWWAM radhiallahu 'anhu Pembela Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam

  ZUBAIR BIN AWWAM radhiallahu ‘anhu Pembela Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam Setiap tersebut nama Thalhah, pastilah disebut orang nama Zubair! Begitu pula setiap disebut nama Zubair, pastilah disebut orang pula nama Thalhah … ! Maka sewaktu Rasulullah shallallahu alaihi wasalam mempersaudarakan para shahabatnya di Mekah sebelum Hijrah, beliau telah mempersaudarakan antara Thalhah dengan Zubair. Sudah semenjak lama Nabi shallallahu alaihi wasalam memperkatakan keduanya secara bersamaan …, seperti kata beliau: “Thalhah dan Zubair adalah tetanggaku di dalam surga”. Dan kedua mereka berhimpun bersama Rasul dalam kerabat dan keturunan. Adapun Thalhah bertemu asal-usul turunannya dengan Rasul pada Murrah bin Ka’ab. Sedang Zubair bertemu pula asal-usuln
 • 14

  Dec

  Utsman bin Mazh'un radhiallahu 'anhu YANG PERNAH MENGABAIKAN KESENANGAN HIDUP DUNIAWI

  Utsman bin Mazh’un radhiallahu ‘anhu YANG PERNAH MENGABAIKAN KESENANGAN HIDUP DUNIAWI Seandainya anda hendak bermaksud menyusun daftar nama-nama shahabat Rasulullah saw menurut urutan masa masuknya ke dalam Agama Islam, maka pada urutan keempat belas tentulah anda akan tempatkan Utsman bin Mazh’un . Anda ketahui pula bahwa Utsman bin Mazh’un ini seorang Muhajirin yang mula pertama wafat di Madinah, sebagaimana ia adalah pula orang Islam pertama yang dimakamkan di Baqi’ … Dan akhirnya ketahuilah bahwa shahabat mulia yang sedang anda tela’ah riwayat hidupnya sekarang ini, adalah seorang suci yang agung tapi bukan dari kalangan yang suka memencilkan diri, ia seorang suci yang terjun di arena kehidupan Dan kesuciannya itu berupa amal yang tidak
 • 13

  Dec

  UTBAH BIN GHAZWAN "ESOK LUSA AKAN KALIAN LIHAT PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAHAN YANG LAIN DARIPADAKU"

  UTBAH BIN GHAZWAN “ESOK LUSA AKAN KALIAN LIHAT PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAHAN YANG LAIN DARIPADAKU” Di antara Muslimin yang lebih dulu masuk Islam, dan di antara muhajirin pertama yang hijrah ke Habsyi, kemudian ke Madinah …, dan di antara pemanah pilihan yang tak banyak jumlahnya yang telah berjasa besar dijalan Allah,terdapat seorang laki-laki yang berperawa’kan tinggi dengan muka bercahaya dan rendah hati, namanya Utbah bin Ghazwan …. Ia adalah orang ketujuh dari kelompok tujuh perintis yang bai’at berjanji setia, dengan menjabat tangan kanan Rasulullah dengan tangan kanan mereka, bersedia menghadapi orang-orang Quraisy yang sedang memegang kekuatan dan kekuasaan serta gemar menuruti nafsu angkara. Pada hari-bari pertama dimulainya da’wah .-..
- Next

Author

Follow Me